Kim đại việt

Đào tạo

22
Tháng 06

Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

 By Admin    Đánh giá
Mục tiêu đào tạo: - Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp. - Huấn luyện võ thuật, điều lệnh, tư thế, tác phong. - Trang bị kiến thức Pháp luật, nghiệp vụ ...
22
Tháng 06

Hệ Thống Đào Tạo

 By Admin    Đánh giá
Đội ngũ cán bộ giỏi, trung tâm huấn luyện uy tín và chứng chỉ có giá trị đó chính là nền móng cho sự thành công của một học viên. Tất cả đặc điểm ...

Dịch vụ mới

Tin tức mới

chỉ đường Gọi điện chỉ đường SMS chỉ đườngChỉ Đường