Kim đại việt

Dịch vụ đào tạo

23-06-2016
Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản. - Nghi thức, tác phong, điều lệnh, đội ngũ. - Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát. - Nghiệp vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và xử lý sự cố. - Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông. - Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong. - Nghiệp vụ lập và kiểm tra biên bản, báo cáo. - Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ. - Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động. - Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.v.v…
1. Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản.
 -  Nghi thức, tác phong, điều lệnh, đội ngũ.
 -  Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát.
 -  Nghiệp vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và xử lý sự cố.
 -  Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông.
 -  Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong.
 -  Nghiệp vụ lập và kiểm tra biên bản, báo cáo.
 -  Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.
 -  Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.
 -  Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.v.v…
2. Kiến thức pháp luật.
 - Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự.
 - Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự.
 - Các điều khoản liên quan trong Luật Hành chính, luật lao động. 
 - Các điều khoản liên quan trong Luật Kinh tế.v.v.
3. Võ thuật.
- Các kỹ thuật cơ bản.
- Kỹ thuật phòng vệ, tránh né.
- Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khoá.
- Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu.
- Chiến thuật tấn công và tự vệ.v.v…
4. Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy.
-  Các nguyên tắc, quy định về phòng cháy, chữa cháy.
-  Phát hiện và nhận biết cháy nổ.
-  Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy.
-  Các tình trạng cháy nổ và sơ cấp cứu.v.v…
5. Khả năng sử dụng trang thiết bị.
- Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.
- Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.
- Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.
- Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt.v.v…
7. Kỹ năng giao tiếp.
- Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô.
- Ngoại ngữ, tiếng anhgiao tiếp cơ bản.
- Kỹ năng truyền đạt,giao thiệp, điện thoại.
- Phối hợp và cộng tácvới công an, chính quyền.
- Tác phong lễ tân,điều lệnh, nghi thức.
- Trang phục, thái độ,phong cách, nếp sống.
- Tôn trọng khách hàng và các nội quy, điều lệnh.v.v
8. Nghiệp vụ đặc biệt.
- Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.
- Nghiệp vụ sơ vệ sĩ cao cấp, bảo vệ và hộ tống. 
- Kỹ năng nắm bắt và khai thác thông tin. 
- Triển khai đội hình và ứng phó cơ động. 
- Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp. 
- Kỹ năng marketing và kinh doanh căn bản.
- Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh.v.v…

Thông tin khác

Dịch vụ mới

Tin tức mới

chỉ đường Gọi điện chỉ đường SMS chỉ đườngChỉ Đường