Kim đại việt

Hệ Thống Đào Tạo

22-06-2016
Đội ngũ cán bộ giỏi, trung tâm huấn luyện uy tín và chứng chỉ có giá trị đó chính là nền móng cho sự thành công của một học viên. Tất cả đặc điểm này đều hội đủ tại CÔNG TY BẢO VỆ KIM ĐẠI VIỆT. Dù tham gia bất kì khóa học nào, quý khách cũng hoàn toàn yên tâm về chất lượng giảng dạy ở đây. Nội dung huấn luyện toàn diện trên các lĩnh vực: trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ doanh nghiệp, cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ và thiết bị Bảo Vệ An ninh và Phòng Cháy - Chữa Cháy, kỹ năng ngăn chặn phát hiện tội phạm thông thường, kỹ năng xử lý trong các tình huống khẩn cấp.
Hệ thống đào tạo.
Đội ngũ cán bộ giỏi, trung tâm huấn luyện uy tín và chứng chỉ có giá trị đó chính là nền móng cho sự thành công của một học viên.
Tất cả đặc điểm này đều hội đủ tại CÔNG TY BẢO VỆ KIM ĐẠI VIỆT. Dù tham gia bất kì khóa học nào, quý khách cũng hoàn toàn yên tâm về chất lượng giảng dạy ở đây. Nội dung huấn luyện toàn diện trên các lĩnh vực: trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ doanh nghiệp, cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ và thiết bị Bảo Vệ An ninh và Phòng Cháy - Chữa Cháy, kỹ năng ngăn chặn phát hiện tội phạm thông thường, kỹ năng xử lý trong các tình huống khẩn cấp.
Khóa học được những giảng viên uy tín đã từng công tác nhiều năm trong ngành cảnh sát, điều tra, các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy tham gia giảng dạy. Nội dung chương trình cũng được tham khảo các tài liệu trong nước và các tổ chức chuyên môn quốc tế như:Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Thiết Bị và Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Hoa kỳ ( ASIS ), Hiệp Hội An Toàn Phòng Cháy Quốc Gia Hoa Kỳ ( NFPA ),...
Ngoài ra chương trình huấn luyện nâng cao dành cho các đội trưởng bảo vệ và các chương trình huấn luyện tại chỗ cũng được thiết kế và thực hiện phù hợp với yêu cầu từng khách hàng.
Chương trình huấn luyện thiết thực, phương thức huấn luyện nghiêm túc và chất lượng - đó là phương châm của chúng tôi để huấn luyện - đào tạo ra những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

Dịch vụ mới

Tin tức mới

chỉ đường Gọi điện chỉ đường SMS chỉ đườngChỉ Đường