Kim đại việt

Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

22-06-2016
Mục tiêu đào tạo: - Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp. - Huấn luyện võ thuật, điều lệnh, tư thế, tác phong. - Trang bị kiến thức Pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ và các kỹ năng chuyên sâu khác, đáp ứng toàn diện nhu cầu đảm bảo trật tự an ninh của thị trường.
1.Mục tiêu đào tạo:
- Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp.
- Huấn luyện võ thuật, điều lệnh, tư thế, tác phong.
- Trang bị kiến thức Pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ và các kỹ năng chuyên sâu khác, đáp ứng toàn diện nhu cầu đảm bảo trật tự an ninh của thị trường. 
2.Hình thức đào tạo:
Đào tạo tập trung tại các lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ do Công ty tổ chức.
3.Kết thúc khóa học:
Nhân viên bảo vệ sẽ được Công ty cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp.
Tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ bảo vệ:
4.Mục đích:
Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên bảo vệ.
5.Kế hoạch tập huấn:
Hàng năm Giám đốc nghiệp vụ an ninh lập kế hoạch tập huấn trình Giám Đốc Công ty phê duyệt.
6.Chế độ của nhân viên bảo vệ:
-  Nghỉ công tác để tập huấn được hưởng 100% lương cơ bản.
- Trong quá trình tập huấn vẫn đảm bảo thời gian công tác thì được hưởng đầy đủ lương và phụ cấp theo qui định.
7.Đánh giá kết quả tập huấn:
- Đạt yêu cầu: đủ điều kiện để tiếp tục công tác.
- Không đạt yêu cầu: xem xét để chuyển công tác khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Thông tin khác

Dịch vụ mới

Tin tức mới

chỉ đường Gọi điện chỉ đường SMS chỉ đườngChỉ Đường